Partneri za demokratske promene Srbija

Kraljevo – Seminar „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima“

Advokatska komora Srbije i Partneri za demokratske promene Srbija

u saradnji sa

Advokatskom Komorom Čačak

pozivaju Vas na seminar za advokatske pripravnike

„Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – osnovno i unakrsno ispitivanje“

koji će se održati 29. aprila 2015. godine u hotelu Turist, Kraljevo

sa početkom u 12h

Novi Zakonik o krivičnom postupku (ZKP) usvojen je 26. novembra 2011. godine. Primena Zakonika u svim predetima počela je 1.oktobra 2013. godine. Novi ZKP donosi brojne novine, a neke od najznačajnijih odnose se na postepenu zamenu sadašnjeg inkvizitorskog načela raspravnim modelom, izmenjenu ulogu, suda, tužioca i advokata, “jednakost oružja” na glavnom pretresu, mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela i sporazuma o svedočenju, kao i na razvoj adekvatnih veština zastupanja i pregovaranja u krivičnim postupcima.

Advokatska komora Srbije i Partneri Srbija u sadarnji sa Advokatskom komorom Čačak organizuju seminar na kome će učesnici kroz interaktivne simulacije i vežbe unaprediti svoja znanja i veštine zastupanja u krivičnim popstupcima i to sa naglaskom na osnovno i unakrsno ispitivanje.

Seminar je deo projekta „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima“ (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP), koji realizuju Američko udruženje pravnika (ABA ROLI) i Partneri Srbija, u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, a uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Predavači na seminaru će biti treneri-advokati koji su završili obuku za trenere u okviru CDCP projekta.

Broj učesnika je ograničen na 30.

Molimo Vas da dolazak potvrdite najkasnije do srede 22.aprila na mail office@partners-serbia.org ili na telefon 011/32-31-551.