Partneri za demokratske promene Srbija

Poziv na radionicu „Medijacija i advokatura – uloga advokata u medijaciji“

numsRadionica će se održati 28. januara 2016. od 16:00 do 18:00 časova u prostorijama Advokatske akademije u Beogradu, Dečanska 13, VI sprat.

Radionica je deo projekta „Podrška primeni medijacije u pravosuđu”, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji koji Partneri Srbija sprovode u saradnji sa Advokatskom akademijom AKS uz aktivno učešće advokature, sudstva, Pravosudne akademije, Visokog saveta Sudstva, Ministarstva pravde, Advokatske komore Srbije, i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS).

Ova interaktivna radionica, koja ima za cilj upoznavanje advokata i advokatskih pripravnika sa osnovnim načelima i pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, kao i sa ulogom advokata u medijaciji i uticajem medijacije na advokatsku praksu, obradiće između ostalog i sledeće teme:

- pojam i osnovna načela medijacije

- pravni okvir za primenu medijacije (posredovanja) u Srbiji

- odnos medijacije i sudskog postupka

- uloga medijatora

- uloga advokata kao punomoćnika u postupku medijacije

- odnos medijacije i advokature

Poslednjih godina u svetu, a sve više i u našem regionu, medijacija postaje prvi izbor korporacija, privrednih društava, preduzetnika i građana u rešavanju sporova, dok se u sferi privrede i do 90% sukoba uspešno rešava van suda. Iako je medijacija u naš pravni sistem uvedena još 2005. godine, novim Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova koji se u Srbiji primenjuje od 1. januara 2015.g, predviđeno je da se čitav niz sporova može rešavati putem medijacije, uključujući i sporove u oblasti privrede, radnih odnosa, zlostavljanja na radu, diskriminacije, porodičnih i imovinskih odnosa, naknade šteta, itd. Novim Zakonom uvedene su značajne novine i podsticaji za medijaciju, a predviđeno je i vođenje Registra posrednika – medijatora, koji moraju imati dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva pravde. Osim toga, Ministarstvo pravde je najavilo da će u primeni akcionog plana za Poglavlje 23 u procesu pregovora za pristupanje Evropskoj uniji velika pažnja biti posvećena unapređenju efikasnosti pravosuđa i smanjenju broja zaostalih sudskih predmeta. 1. januara ove godine na snagu je stupio i Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Radionicu vodi Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke i predsednik NUMS-a.

S obzirom da je broj mesta za učešće na seminaru ograničen, molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 25. januara 2016. godine na office@partners-serbia.org, ili putem telefona 011 3231 551.

Pozivno pismo (pdf.)

Više informacija o ovoj temi možete pronaći u okviru novog teksta na našem blogu 

Categorised in: Podrška primeni medijacije u pravosuđu, VESTI