Partneri za demokratske promene Srbija

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

publikacije_primena_medijacijeIzdavač:
Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača:
Blažo Nedić

Urednici:
Blažo Nedić
Ana Toskić

Dizajn i prelom:
Stefan Ignjatović
Marija Berta

Štampa:
Manuarta, Beograd

Tiraž:
500

Štampanje ove publikacije pomogao je projekat „Tehnička podrška organizacijama civilnog društva“ (TACSO), koji finansira Evropska unija. Stavovi izneti u publikaciji predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno mišljenje donatora.

Svi pojmovi koji su u tekstu upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.