Partneri za demokratske promene Srbija

Pravni okvir

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova (2014)

Zakon o posredovanju – medijaciji (stari)

Zakonski propisi Republike Srbije koji regulišu oblast medijacije (pored Zakona o posredovanju u rešavanju sporova)

Pravilnik o programu osnovne obuke posrednika 

Pravilnik o obrascu uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci posrednika 

Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje 

Pravilnik o načinu vođenja Registra posrednika 

Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke  

Etički kodeks posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije

Evropski kodeks ponašanja za medijatora 

 

Međunarodna dokumenta koja regulišu primenu medijacije:

Preporuke Saveta Evrope