Partneri za demokratske promene Srbija

Zakonski propisi

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA 2014

Ovim zakonom se određuju pravila postupka posredovanja – medijacije (u daljem tekstu: posredovanja) u spornim odnosima, a naročito: u imovinskopravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, trgovinskim, porodičnim, radnim i drugim građanskopravnim odnosima, upravnim i krivičnim, u kojima strane mogu slobodno da raspolažu, ukoliko zakonom nije propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa.

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

ZAKON O STEČAJU

ZAKOM O ZAŠTITI POTROŠAČA

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

ZAKON O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

ZAKON O SPRECAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA 

ZAKON O OSIGURANJU 

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

PORODICNI ZAKON

ZAKON O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA 

ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA 

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI 

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA 

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA 

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA