Partneri za demokratske promene Srbija

Najava Ministarstva: Društva kapitala ostaju obveznici ZOSPIOJZ-a

DSC_0021Na konferenciji „Budućnost informacija u Srbiji“ koju su zajedno organizovali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Partneri Srbija, predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavili su planove Ministarstva u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kao najvažnije izdvajamo najavu  da društva kapitala ipak neće biti izuzeta iz kruga obveznika Zakona. Pored toga plan Ministarstva je i da Zakon uđe u skupštinsku proceduru do kraja godine.

Podsećamo, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je proces izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u februaru 2018. godine i da je u toku ovog procesa Ministarstvo izašlo sa više verzija izmena i dopuna Zakona. Poslednja verziia sadržala je odredbu da se društva kapitala izuzimaju iz opsega Zakona. Ovo bi značilo da preduzeća poput Telekoma Srbija, Puteva Srbije, Koridora Srbije, DIPOS-a i Železnica Srbije više ne bi bili dužna da objavljuju informacije o svom radu od značaja za javnost.

Partneri Srbija bili su uključeni u ovoj proces od početka, kroz učešće u javnoj raspravi i dostavljanje komentara na nacrte Zakona, kao i kroz medijske nastupe i javne kampanje, i učešće na nizu javnih događaja o pravu na slobodan pristup informacijama. Ovim putem pozdravljamo najavljeno, i nadamo se da će nastavak procesa donošenja izmena i dopuna Zakona biti transparentan i otvoren, te da će zainteresovanima biti omogućeno da daju komentare na poslednju verziju nacrta Zakona kada ona bude dostupna javnosti.

Konferencija „Budućnost informacija u Srbiji“ 23. i 24. septembra 2019. godine je okupila preko 200 učesnika iz javnog i privatnog sektora, kao i organizacija civilnog društva, predstavnika medija i akademske zajednice.

Tokom dva dana događaja, domaći i strani eksperti podelili su svoja iskustva i stavove na temu perspektiva i izazova u oblasti zaštite podataka o ličnosti i prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Više informacija o događaju možete videti na sledećem LINKU.

fondacija-za-otvoreno-drustvo

Categorised in: Dobro upravljanje, Izdvajamo, Odbrana prava na pristup informacijama