Partneri za demokratske promene Srbija

Neodgovornost institucija za skrivanje informacija

Neodgovornost institucijaAutori: Ivan Radojević i Rade Đurić

Saradnici na istraživanju: Kristina Kalajdžić i Uroš Mišljenović (Partneri Srbija)

Recenzentkinja: Jelena Babić

Lektura i korektura: Tamara Ljubović

Dizajn i prelom: Dosije studio, Beograd

Izdavač: Partneri Srbija

Za izdavača: Ana Toskić

Categorised in: Dobro upravljanje, Publikacije