Partneri za demokratske promene Srbija

Nova predavanja na Regionalnoj E-learning Platformi

U okviru Regionalnog E-learning Programa, koji Partneri Srbija sprovode uz podršku Balkanske regionalne mreže vladavine prava (BRRLN), a uz podršku Advokatske komore Srbije i Advokatske/Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, ustanovljena je nova, regionalna E-learning platforma.

Platforma je besplatna, dostupna svim zainteresovanim advokatima, advokatskim pripravnicima i drugim pravnim stručnjacima iz Regiona, u svakom trenutku i na svakom mestu. Nakon završetka projekta, Regionalni E-learning program će ostati aktivan i moći će da se i dalje koristi kao sredstvo za kontinuirano usavršavanje advokata i advokatskih pripravnika u regionu.

Link za registraciju je dostupan OVDE.

Na Platformi je trenutno dostupno 3 nova predavanja:

  • „Proceduralni aspekti člana 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima“ – Artana Ćerkinija, koje govori o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, naročito o članu 2. (pravo na život svakog lica) ove Konvencije, proceduralnim aspektima ovog člana, i njegovoj primeni u praksi Evropskog suda za ljudska prava;
  • „Uloga advokata u odbrani maloletnika u krivičnim predmetima“ – Rezarte Abdiu, koje govori o značaju i ulozi advokata u situacijama kada je klijent maloletno lice, o značaju i neophodnosti stručnosti sudija da odlučuju u predmetima u kojima je jedna od strana maloletnk, kao i o značaju rada psihologa sa maloletnikom u gore pomenutim situacijama;
  • „Da li je potrebno vratiti istražnog sudiju?“ – Anta Petrušića, koje pruža istorijski osvrt na dešavanja na tlu bivše SFRJ i uporednu analizu normi Zakona o krivičnom postupku u zemljama u regionu – Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Hrvatske, a kroz uporednu analizu normi Zakona o krivičnom postupku, razmatra se i nužnost povratka istražnog sudije u krivični postupak.

Categorised in: E-learning, Izdvajamo, Regionalni E-learing projekat, Vladavina prava