Partneri za demokratske promene Srbija

Novi projekat: „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama”

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) započinju rad na projektu „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama” (Transparency and Privacy in Court Decisions). Projekat je finansijski podržao USAID program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) i sprovodiće se tokom narednih 12 meseci.

Opšti cilj projekta je unapređenje pristupa javnosti sudskim odlukama uz istovremeno poštovanje standarda zaštite privatnosti. U okviru projekta Partneri za demokratske promene Srbija sprovešće analizu pravilnika i internih akata sudova u Srbiji kojima se uređuje oblast anonimizacije sudskih odluka, kao i praksu sudova u postupanju po takvim aktima (Analiza). Nakon dobijanja rezultata Analize, Partneri Srbija će formirati ekspertsku grupu za izradu Modela pravilnika o standardima anonimizacije sudskih odluka (Model pravilnika). Ova ekspertska grupa, koju će sačinjavati predstavnici relevantnih državnih organa, nevladinog sektora, medija i advokature, izradiće Model pravilnika koji treba da uspostavi ravnotežu između prava javnosti da ima uvid u rad sudstva, potrebe učesnika sudskih postupaka da na lakši način pribavljaju informacije o kretanju predmeta, i neophodnosti zaštite privatnosti učesnika u sudskim postupcima. Šira stručna i zainteresovana javnost će takođe biti uključena u izradu Modela pravilnika – učešćem na javnim događajima i dostavljanjem komentara na radnu verziju Modela pravilnika.

Nakon izrade konačne verzije, Model pravilnika biće dostavljen nadležnim državnim organima i zajedno sa rezultatima Analize predstavljaće osnov za usaglašavanje sudskih procedura u pogledu anonimizacije sudskih odluka na teritoriji čitave Srbije.

Categorised in: Izdvajamo, Privatnost, Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama, Zaštita podataka o ličnosti (PDP)