Partneri za demokratske promene Srbija

Partneri Srbija

O organizaciji

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) je organizacija civilnog društva osnovana 2008. godine posvećena unapređenju vladavine prava, razvoju građanskog društva i institucionalnoj izgradnji u Srbiji i regionu, uz jačanje lokalnih kapaciteta i korišćenje znanja domaćih eksperata. Partneri Srbija deluju u oblasti vladavine prava, razvoja demokratije i ljudskih prava, mirnog rešavanja sukoba, upravljanja promenama i anti-diskriminacije.

Partneri Srbija sprovode niz projekata u oblasti reforme krivičnog zakonodavstva, zaštite podataka o ličnosti, pristupa pravdi, borbe protiv korupcije i anti-diskriminacije. U saradnji sa American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) i Advokatskom komorom Srbije, i uz podršku U.S. Department of State – Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), Partneri Srbija sprovode obuku advokata i advokatskih pripravnika u Srbiji za primenu novih instituta krivično-procesnog zakonodavstva. Takođe, u saradnji sa Advokatskom komorom Niša, Opštinom Bujanovac i berlinskom organizacijom CSSP, a uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) i Ambasade Velike Britanije u Srbiji, Partneri Srbija uspostavili su pilot sistem besplatne pravne pomoći u Bujanovcu.

U partnerstvu sa organizacijom Pravni skener, i uz podršku Delegacije EU (DEU) u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Partneri Srbija  sprovode projekat koji, kroz sаrаdnju sа lokаlnim sаmouprаvаmа, medicinskim ustаnovаmа, organizacijama civilnog društva, kao i institucijama nadležnim zа borbu protiv korupcije, nаstoji dа unаpredi trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve i primenu novih metodologija za suzbijanje korupcije u zemlji.

Partneri Srbija razvili su bogato iskustvo u oblasti obuke i savetovanja za primenu medijacije, kroz podršku različitim isntitucijama, od državnih organa do privrednih subjekata, u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije zaposlenima i korisnicima. U okviru projekta realizovanog u partnerstvu sa Svetskom bankom IFC, Partneri Srbija su razvili i sproveli sveobuhvatni program obuke za primenu medijacije za preko 400 advokata u zemlji, a u saradnji sa advokatskim komorama Beograda, Niša, čačka, Kragujevca i Vojvodine. Trenutno, Partneri Srbija sarađuju sa Privrednom komorom Srbije (PKS), pružajući podršku Centru za usluge i medijaciju PKS u pružanju usluga sporazumnog finansijskog restrukturiranja, a sa opštim ciljem unapređenja poslovne i investicione klime u zemlji. U saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, i uz podršku DEU i Sigrid Rausing Trust-a, Partneri Srbija sprovode program promocije medijacije kao adekvatnog metoda za rešavanje slučajeva diskriminacije.

Partneri Srbija učestvovali su u Radnoj grupi Ministarstva pravde za pisanje novog Zakona o medijaciji, kao i novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Direktor Partnera Srbija, Blažo Nedić, je regionalni medijator grupe Svetske banke za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Bugarsku, a tokom 2012. godine proveo je mesec dana na praksi u američkoj JAMS Fondaciji, najvećem privatnom pružaocu usluga mirnog rešavanja sporova u svetu.

Članovi Partnera Srbija su takođe specijalizovani treneri u oblastima medijacije, fasilitacije, zaštite podataka o ličnosti, i anti-korupcije.

Pratite nas na Facebooku, Twiteru i LinkedInu

Članstvo u mrežama

Partneri Srbija su član mreže lokalnih organizacija Partners for Democratic Change International (PDCI), osnovane 1989. godine od strane Partners for Democratic Change (PDC), posvećene izgradnji održivih institucija i osnaživanju civilnog društva u svetu. Tokom 20 godina rada na unapređenju lokalnih kapaciteta za razvoj osnovnih demokratskih vrednosti, PDCI je izgradio mrežu lokalnih centara specijalizovanih u oblasti kooperativnog zagovaranja, inkluzivnog društva, društvenog dijaloga i rešavanja sukoba.

Preuzmite dokument Partners Serbia Capacity Statement