Partneri za demokratske promene Srbija

Obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti

20190128_112503U ponedeljak, 28. januara 2019. godine, obeležen je Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Ovaj dan obeležava se povodom usvajanja Konvencije Saveta Evrope o zaštiti pojedinaca u vezi sa automatskom obradom podataka o ličnosti, poznate i kao Konvencija 108, a koju je Srbija potpisala 2005. godine.

Ovogodišnje obeležavanje Dana zaštite podataka o ličnosti u Srbiji proteklo je u očekivanju uvođenja značajnih novina u ovoj oblasti, kako za građane, tako i za subjekte iz javnog i privatnog sektora koji u svom radu obrađuju lične podatke građana.

Naime, u avgustu 2019. godine počinje sa primenom novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kojim se uvode rešenja iz Evropske uredbe o zaštiti podataka (GDPR), čime se stvaraju preduslovi za unapređenje prava građana i odgovornije poslovanje obveznika Zakona.

Međutim, zabrinjava činjenica da je i pored niza kritika stručne javnosti, pre svega Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, organizacija civilnog društva, ali i Evropske Unije (komentari Evropske komisije na Nacrt Zakona), upućenih tokom procesa donošenja novog Zakona, usvojeni Zakon i dalje nedovoljno usaglašen sa pravnim okvirom Republike Srbije. Kritike se odnose pre svega na način na koji su mehanizmi zaštite i ostvarivanja prava inkorporirani u naš pravni sistem, veliki broj izuzetaka od opštih pravila, kao i ograničenja prava koja su predviđena, a koja odstupaju i od Evropske uredbe o zaštiti podataka. Tu se pre svega misli na član 40. novog Zakona povodom kog se više od 40 organizacija civilnog društva obratilo Narodnoj skupštini Republike Srbije sa predlogom amandamana u  kojem se traži da se prava građana na zaštitu podataka o ličnosti mogu ograničiti isključivo na osnovu zakona.

Imajući u vidu kompleksnost novih obaveza i nedoumice u vezi načina primene novog Zakona, ključno je da se svi obveznici na vreme upoznaju sa novim obavezama i usklade poslovanje. Takođe, važno je da institucija Poverenika na vreme razvije interne kapacitete za nastupajuće kontrolne i nadzorne nadležnosti.

S tim u vezi, podsećamo da je mandat prethodnom povereniku istekao u decembru 2018. godine, a da Narodna skupština Republike Srbije još uvek nije započela proces izbora novog poverenika. Stoga još jednom apelujemo na nadležni skupštinski odbor da započne ovaj proces, primenjujući kriterijume koje su izradile organizacije civilnog društva.

Categorised in: Dobro upravljanje, Izdvajamo, Privatnost