Partneri za demokratske promene Srbija

Objavljena studija o uticaju Zakona o BPP na rad organizacija civilnog društva

BPPNakon višegodišnje diskusije između organizacija civilnog društva i predstavnika advokature ko, kada i pod kojim uslovima sme pružati pravnu pomoć, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počeo je sa primenom 1. oktobra 2019. godine. Nakon nešto više od 7 meseci primene ovog zakona, Partneri Srbija objavljuju studiju „Uticaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na rad organizacija civilnog društva”. Fokus ove studije bio je na utvrđivanju da li novouspostavljeni sistem besplatne pravne pomoći obezbeđuje adekvatan pristup pravdi građanima i na koji način je donošenje Zakona uticalo na rad organizacija civilnog društva. Imajući u vidu da nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona sprovodi Ministarstvo pravde, u studiji su predstavljene neke od nedoumica i pitanja organizacija civilnog društva u vezi sa primenom Zakona i njegovim odredbama, na koje bi Ministarstvo pravde trebalo da pruži dalja razjašnjenja i tumačenja.

Studija sadrži i niz preporuka usmerenih ka službama besplatne pravne pomoći pri jedinicama lokalne samouprave, Ministarstvu, organizacijama civilnog društva i predstavnicima advokature, kako bi blagovremen i jednak pristup pravdi bio omogućen svim licima.

Ova studija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć”.

Na sledećem linku možete preuzeti studiju.

Projekat „Građani imaju moć” podržan je od strane Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Categorised in: Izdvajamo, Vladavina prava