Partneri za demokratske promene Srbija

Obuka rukovodilaca predmeta, 25-26. april 2014.g, Beograd

Partneri Srbija su 25. i 26. aprila 2014.g, u sklopu projeka Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, sproveli obuku rukovodilaca predmeta za sporazumno finansijsko restrukturiranje (SFR). Ova dvodnevna obuka organizovana je u cilju uspostavljanja sistema rukovođenja i upućivanja predmeta (Case Management Network) Centru za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije (Centar).

U obuci je učestvovalo 24 polaznika iz 9 regionalnih komora širom Srbije i Privredne komore Srbije, čime je obezbeđena ravnomerna pokrivenost i efikasnost u pružanju informacija u vezi sa postupkom SFR i upućivanju predmeta Centru. Učesnici su bili u prilici da unaprede svoje znanje u oblasti redefinisanja obaveza privrednih društava, upoznaju se sa pravnim okvirom SFR i postupkom pred Centrom, kao i da poboljšaju svoje komunikacijske veštine i tehnike. Navedene teme su od ključnog značaja za komunikaciju sa potencijalnim učesnicim postupka, procenu i vođenje predmeta, ali i promociju postupka SFR među privrednicima u svojim sredinama.

Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (Službeni glasnik RS, br. 36/2011) ustanovljen je postupak restrukturiranja privrednih društava u finansijskim teškoćama pred Privrednom komorom Srbije, kao institucionalnim posrednikom.

U cilju efikasnije i šire primene postupka sporazumnog finansijskog restruktuiranja kao instrumenta za uređenje dužničko-poverilačkih odnosa između privredih društava i njihovih poverilaca, prvenstveno banaka, Privredna komora Srbije sprovodi projekat Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a realizuje ga međunarodni konzorcijum stručnih savetnika koji čine Partneri Srbija, Advokatska kancelarija Andrić, EMA Global (SAD) i ADR Center (Italija). U okviru projekta, urađena je analiza propisa i procedure pred Privrednom komorom Srbije, na osnovu koje su date preporuke za unapređenje regulative i postojeće prakse.

Ovu obuku su, u skladu sa preporukama analize, sproveli eksperti u oblasti finansijskog restrukturiranja, medijacije i informacionih sistema – advokat Luka Andrić, psihološkinja Dragana Ćuk Milankov, advokat i medijator Blažo Nedić i IT stručnjak Predrag Milenković.

Categorised in: Medijacija, Sporazumno finansijsko restrukturiranje