Partneri za demokratske promene Srbija

Održan niz treninga na temu „Zastupanje klijenata u medijaciji”

Partneri Srbija u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine i Advokatskom komorom Kragujevca, organizovali su tokom decembra i januara dvodnevne obuku na temu Medijacija i advokatura – Zastupanje klijenata u medijaciji“ u Novom Sadu i Kragujevcu. Obuke su deo projekta Medijacija u advokaturi, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji koji Partneri Srbija sprovode uz aktivno učešće advokature.

Preko 50 advokata i advokatskih pripravnika imalo je priliku da se upozna sa alternativnim metodama rešavanja sukoba, pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, međunarodnim standardima u ovoj oblasti, osnovnim veštinama komunikacije, upravljanja konfliktima, da sazna razliku između medijacije i sudskog postupka, kako se vrši selekcija predmeta pogodnih za medijaciju, kako se pripremiti za medijaciju, kao i da se detaljno upozna sa svim fazama postupka medijacije.

Predavači na obuci su bili  Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka i Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke i predsednik NUMS-a.

Categorised in: Izdvajamo, Medijacija, Medijacija u advokaturi, Vladavina prava, Некатегоризовано