Partneri za demokratske promene Srbija

Održan Okrugli sto „Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog“

Partneri Srbija su, u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, 16. maja 2014. godine, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, organizovali Okrugli sto „Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog prema novom Zakoniku o krivičnom postupku“. Ovom prilikom je više od 50 prisutnih advokata, tužioca i sudija razgovaralo o dosadašnjoj primeni i mogućnostima za unapređenje efikasnosti instituta Sporazuma o priznanju krivičnog dela.

Panelisti na Okruglom stolu bili su su: Srđan Sikimić-Predsednik AK Vojvodine, Đorđe Ostojić-zamenik Republičkoj javnog tužioca, Radovan Lazić-tužioci Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, Jelena Mustakas- tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, mr Darko Tadić sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i v.d. predsednika Višeg suda u Novom Sadu, advokati Vladimir Đurđević, Aleksandar Popović, Dejan Ukropina, Rajko Marić i Vladimir Beljanski, kao i advokati iz regiona – Kadiev Deljo i Senka Nožica.

Sporazumi o priznanju krivičnog dela i sporazumi o svedočenju (sporazumi javnog tužioca i okrivljenog) podrazumevaju rešavanje krivičnih predmeta bez suđenja putem pregovora između tužioca i okrivljenog. Koncept sporazuma o priznanju krivičnog dela predstavlja kontroverzno pitanje čak i u zemljama u kojima se tradicionalno koristi za rešavanje predmeta, a Republika Srbija u tom pogledu nije izuzetak. Iako u situaciji velike opterećenosti sudova i nove uloge tužilaštva u vođenju istrage novi Zakonik o krivičnom postupku, čija je primena u svim sudovima u Srbiji počela 1. oktobra 2013. godine, omogućava zaključenje sporazuma za sva krivična dela, broj realizovanih sporazuma i dalje je mali.

Okrugli sto je deo projekta „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima“ (Serbia Criminal Defense Capacity Program), koji realizuju Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) i Partneri Srbija, u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije i uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Categorised in: CDCP, VESTI, Vladavina prava

Оставите одговор