Partneri za demokratske promene Srbija

Održana završna konferencija projekta „Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji“

finalconferenceU četvrtak 10. maja, u Velikoj sali Privredne komore Srbije, održana je završna dvodnevna konferencija na temu „Medijacija kao primarno sredstvo rešavanja privrednih sporova”, u okviru projekta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), implementiranog u  saradnji sa Evropskim centrom za rešavanje sporova (Slovenija), Partnerima za demokratske promene Srbija (Srbija) i Privrednom komorom Srbije (Srbija), uz podršku Investicionog fonda Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru projekta „Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji”. Cilj projekta bio je unapređenje medijacije u privrednim sporovima u Srbiji, kroz podizanje kapaciteta pružalaca usluga medijacije u privrednim sporovima, kao i unapređenje svesti potencijalnih korisnika (privrednih društava, građana) o mogućnostima i prednostima primene medijacije u rešavanju sporova.

Konferenciji je prisustvovalo preko 130 medijatora, predsednika osnovnih i privrednih sudova, sudija, advokata, privrednika, predstavnika regionalnih privrednih komora i međunarodnih organizacija. Prisutnima se prvog dana konferencije obratio Blažo Nedić, predsednik upravnog odbora Partnera Srbije i predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Uvodnu reč imali su Jelena Deretić, predstavnik Ministarstva pravde Republike Srbije, Nermina Ljubović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, Dragomir Milivojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, te NJ.E. Denis Kif, ambasador Velike Britanije u Srbiji i Veronika Bradautanu, zastupnik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Na samom početku konferencije Karl Henesi, potpredsednik Erbasa, u okviru prve sesije govorio je na temu Šta bi poslovni ljudi trebali da znaju o medijaciji i zašto?, osvrnuvši se na neformlanost, korisnost i uspešnost postupka medijacije.

Aleš Zalar, vodeći partner na projektu I bivši ministar pravde Republike Slovenije govorio je o veću za rešavanje sporova, osnivanju centara za medijaciju i regulisanju pravnog okvira, te profesionalnom usavršavanju medijatora, a u okviru teme Kako bi PKS mogla da promoviše medijaciju.

Ova tema je bila dobra uvertira za svečanu ceremoniju potpisivanja Izjave o medijaciji između PKS-a i ECDR-a, a sve u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i stimulacije radi privlačenja stranih investicija.

Druga  sesija konferencije je bila posvećena analizi medijacije iz ugla advokature. Govornici su bili Katarina Kresal, partner i  predsednik Centra za Rešavanje sporova pri advokatskoj kancelariji Miro Senica i predsednik Evropskog centra za resavanje sporova, Maša Kociper advokat, direktor Centra za medijaciju Advokatske komore Slovenije i Jasmina Milutinović, potpredsednik Advokatske komore Srbije.

U petak, 11. maja, drugog dana konferencije, izlaganja su bila vezana za odnos sudova prema medijaciji.

Felicitas Paler, sudija Privrednog suda u Beču i medijator, priblizio je prisutnima austrijski odnos sudija i sudova prema medijaciji, analizirajući građanski zakon o medijaciji iz 2004.godine.

Ivana Pavlović, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, navodeći koji ishodi su poželjni u medijaciji koja je sudski povezana, podsetila je na važnu ulogu suda u propagiranju ovoga procesa alternativnog rešavanja spora.

Tokom poslednje sesije  koja se odnosila na osiguranje kvaliteta medijacije, govorio je Grejam Ros, član savetodavne grupe za rešavanje sporova putem interneta pri Savetu za građansko pravo Ujedinjenog Kraljevstva. U skladu sa rastućim tehnologijama, i potrebama tržišta, savetovao je  o kvalitetnijem rešavanju sukoba putem interneta.

Ivana Ninčić konsultant na projektu MDTF-JSS, analizirala je kako regulatorni okvir može da utiče na kvalitet medijacije.

Ovaj projekat trajao je dve godine i imao je za cilj da poslovnoj zajednici ponudi i približi mogućnost alternativnog rešavanja privrednih sporova kroz efikasniji, jeftiniji i brži postupak, doprinoseći ekonomskom razvoju i uspostavljanju vladavine prava u Srbiji.

Press clipping:

Categorised in: Izdvajamo, Medijacija, Medijacija u privredi u Srbiji