Partneri za demokratske promene Srbija

Održana završna konferencija projekta Podizanje kapaciteta advokature

LAS_863922. decembra 2016. godine, Partneri za demokratske promene Srbija, Inicijativa za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika (ABA ROLI) i Advokatska komora Srbije, održali su konferenciju povodom završetka projekta „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima“. Konferenciji u hotelu Crowne Plaza prisustvovalo je preko 60 advokata i advokatskih pripravnika, kao i predstavnici Ministarstva pravde, pravosudnih organa, profesionalnih udruženja, pravnih fakulteta, međunarodnih i organizacija građanskog društva i brojni mediji.

Prisutne su pozdravili Blažo Nedić, predsednik Upravnog odbora Partnera Srbija, Radomir Ilić, državni sekretar pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, Jugoslav Tintor, sekretar Advokatske komore Srbije, i Ermin Sarajlija, regionalni predstavnik Američkog udruženja pravnika.

U okviru prvog panela, Ana Toskić, izvršna direktorka Partnera Srbija, predstavila je aktivnosti i rezultate Projekta. Jugoslav Tintor, advokat iz Beograda, pričao je o doprinosu koji je Projekat dao razvoju kapaciteta advokature. Jasmina Milutinović, sekretarka Advokatske akademije, osvrnula se na dosadašnja dostignuća Akademije i predstavila planirane aktivnosti za 2017. godinu. Radmila Radić Dudić, evaluatorka trening komponente Projekta, predstavila je rezultate evaluacije edukacione komponente.

Drugi panel konferencije bio je posvećen iskustvima u dosadašnjoj primeni Zakonika o krivičnom postupku iz 2011. godine, kao i preduzetim aktivnostima usmerenim na unapređenje primene Zakonika. Govornici na ovom panelu bili su dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu; dr Jasmina Kiurski, zamenica javnog tužioca u Republičkom javnom tužilaštvu; Ivan Ilić, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu; Žarko Marković, pravni savetnik pri Odeljenju za vladavinu  prava i ljudska prava Misije OEBS u Srbiji. Konferenciju je zatvorio dr Veljko Delibašić, predavač na Advokatskoj akademiji i advokat iz Beograda, osvrtom na postignute rezultate, i analizom efekata dosadašnje primene Zakonika o krivičnom postupku iz 2011. godine.

U maju 2012. godine Američko udruženje pravnika i Partneri Srbija, u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, i uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), započeli su sprovođenje projekta „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima“ (Serbia Criminal Defense Capacity Program).

Projekat je omogućio bolji pristup građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata. U okviru Projekta organizovani su brojni treninzi, seminari i radionice na kojima su advokati unapređivali veštine zastupanja u krivičnim postupcima, kao i konferencije, paneli i simulacije suđenja na kojima su advokati, sudije i tužioci razmenjivali mišljenja o primeni novih i unapređenju postojećih instituta krivičnog postupka. Sprovedena je i detaljna analiza korišćenja pritvora i drugih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog, kao i analiza primene i razvoj veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog. Kao inovativan način prenošenja znanja u okviru ovog Projekta, organizovan je program usvršavanja putem interneta („E-learning“) kako bi novi instituti i veštine iz oblasti krivičnog postupka bili dostupni advokatima i njihovim pripravnicima iz svih delova Srbije. Projekat je pružio i institucionalnu podršku uspostavljanju i razvoju Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, koja organizuje programe kontinuiranog usavršavanja advokata i advokatskih pripravnika.

Tokom četiri i po godine trajanja Projekta, u aktivnostima je učestvovalo preko 4.200 advokata, advokatskih pripravnika i studenata prava, dok E-learning program danas ima 1.300 korisnika iz cele Srbije.

INFOGRAFIKA (o Projektu)

Categorised in: CDCP, E-learning, Izdvajamo, Vladavina prava

Оставите одговор