Partneri za demokratske promene Srbija

Održani seminari i obuke u okviru projekta „Podrška primeni medijacije u pravosuđu”

MATRA (11)

Partneri za demokratske promene Srbija, a u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, organizovali su seriju seminara u junu u okviru projekta „Podrška primeni medijacije u pravosuđu”, koji Partneri Srbija sprovode uz aktivno učešće Pravosudne akademije, Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva pravde, Advokatske komore Srbije i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS) u Beogradu, Čačku i Kraljevu.

Prvi u nizu seminara održan je u sredu 1. juna u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu na temu Posredovanje  (medijacija) u pravosuđu – selekcija i upućivanje sudskih predmeta na medijaciju. Seminar su vodili Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke i predsednik NUMS-a, a svoj doprinos su dali i Mirjana Golubović, rukovodilac sektora za krivično pravo Pravosudne akademije i Nebojša Đuričić, sudija Drugog osnovnog suda. Na interaktivnom seminaru na kom je učešće uzelo blizu 30 sudija, učesnici su upoznati sa praktičnim i procesnim aspektima primene novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u građanskim postupcima. Takođe su stekli znanja potrebna za selekciju i upućivanje pogodnih predmeta na medijaciju. Seminar za sudije na istu temu održan je 3. juna, u Višem sudu u Čačku.

U petak i subotu, 10. i 11. juna, 2016. godine u prostorijama Advokatske komore Čačka održan je seminar na temu Medijacija i advokatura – Zastupanje klijenata u medijaciji. Seminaru je prisustvovalo blizu 30 advokata sa područja Advokatske komore Čačka, a teme koje su obrađene su: pojam i osnovna načela medijacije, pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije u Srbiji, odnos medijacije i sudskog postupka, uloga medijatora, kao i odnos medijacije i advokature. Takođe, polaznici su stekli i nove komunikacijske veštine.

Predavači na seminaru su bili Dragana Ćuk Milankov, psiholog, predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba i Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke i predsednik NUMS-a.

14. juna i 15. juna u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu održana je dvodnevna obuka za sudijske pomoćnike i saradnike na temu Posredovanje (medijacija) u pravosuđu – rukovođenje sudskim predmetima u medijaci. Sudijski pomoćnici i saradnicu su kroz ovu obuku osposobljeni da strankama pružaju svu potrebnu organizacionu i tehničku podršku radi upućivanja i korišćenja medijacije, takođe su upoznati sa praktičnim i procesnim aspektima primene novog  Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u građanskim postupcima, sa veštinama uspostavljanja sistema za upravljanje sudskim predmetima koji su upućeni na medijaciju, kao i sa veštinama komunikacije i promocije medijacije.

Obuku su vodili Mirjana Golubović, rukovodilac sektora za krivično pravo Pravosudne akademije, Dragana Ćuk Milankov, psiholog, predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba; Nebojša Đuričić, sudija Drugog osnovnog suda i Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke i predsednik NUMS-a.

Categorised in: Edukacija, Izdvajamo, Medijacija, Podrška primeni medijacije u pravosuđu