Partneri za demokratske promene Srbija

Predstavljanje nalaza Analize činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja

predstavljanjeanalizeNa okruglom stolu koji je održan u Beogradu 4. oktobra 2017, predstavljeni su preliminarni rezultati „Analize činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)”. Analizu su realizovali Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), uz podršku i u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja (USAID BEP). Okrugli sto otvorili su Zoran Kasalović, državni sekretar pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Dragana Stanojević, direktor, USAID BEP.

Analiza razmatra pravne (reglatorne), ekonomske i psihološke činioce koji utiču na (ne)zakonitost poslovanja privrednih subjekata, kroz uvid u teorijske osnove, uporedna iskustva i praktično istraživanje (fokus gripe i intervjue) o percepcijama privrede u Srbiji o poslovnom okruženju i radu inspekcija. Preliminarne nalaze na okruglom stolu predstavili su autori Analize – Danica Jolović, dr Branko Radulović i dr Jelena Pavlović.

Jedan od zaključaka Analize je da postoji bitna razlika u razlozima za poštovanje, odnosno nepoštovanje propisa između velikih i malih privrednih subjekata. Kod velikih kompanija, koje imaju stručne i finansijske kapacitete za praćenje propisa, pridržavanje propisa je način poslovanja, dok mali privrednici ili nisu u dovoljnoj meri upoznati sa propisima ili neretko i svesno krše propise kako bi „opstali” na tržištu. Takođe, privrednici koji imaju iskustvo sa inspekcijama uglavnom ne vide problem u inspekciji već ukazuju na druge probleme, pre svega one u pravnom okviru, ukazujući na činjenicu da je komunikacija i saradnja sa inspekcijama unapređena nakon početka primene novog Zakona o inspekcijskom nadzoru, što potvrđuje i Anketa 1.000 preduzeće USAID BEP iz 2016 godine. Učesnici istraživanja – predstavnici malih, srednjih i velikih preduzeća koja posluju u Srbiji, istakli su i da partnerski odnos između privrede i regulatornih institucija  podrazumeva niz sistemskih mera, među kojima su smanjivanje finansijskog opterećenja u privredi, pravednija raspodela finansijskih opterećenja, dosledna i pravedna primena pravila, kao i veća dostupnost zaposlenih u regulatornim institucijama za komunikaciju sa privrednicima.

Pored nalaza Analize, na okruglom stolu iznete su i preporuke i smernice za dalji podsticaj unapređenju preventivnog i savetodavnog delovanja inspekcija i inspekcijskog nadzora, kao i dijalogu i saradnji između zakonodavca, privrede, i inspekcija. Preporukama se daju konkretni predlozi za izmene i unapređenje primene pravnog okvira za inspekcijski nadzor u Srbiji, poput unapređenja postupka pripreme propisa, i uključivanje privrede i inspektora u ove procese; uspostavljanje sistema samoregulacije privrednih subjekata; unapređenje procene rizika i planiranje inspekcijskog nadzora; ujednačavanje inspekcijske prakse i jača kontrola rada inspekcijskih organa; dalja edukacija inspekcija i drugih kontrolnih tela o različitim (ekonomskim, društvenim, psihološkim…) faktorima (ne)poštovanja propisa, itd.

U drugom delu događaja, Rob Velders, međunarodni stručnjak za oblast izvršavanja zakona, predstavio je iskustva i praksu u unapređenju rada inspekcija u Holandiji, a na osnovu analize činilaca od osnovnog uticaja na stepen poštovanja propisa, odnosno usklađenosti poslovanja i postupanja sa zakonom.  Na panel diskusiji govorili su, Amalija Pavić, zamenik Izvršnog direktora, Američka privredna komora (AmCham) Srbija, Milan Stefanović, stručnjak za regulatorna pitanja i inspekcijski nadzor, USAID BEP, Predrag Topić, Izvršni direktor za planiranje i organizacioni razvoj, Confluence Property Management/potpredsednik Foruma lidera za budućnost, (NALED) i Aleksandar Vasić, director Poslovnog savetnika. Jedna od preporuka, a svakako i najčešće upućena poruka sa okruglog stola, je da je nužno pojednostavljenje privredne regulative, dostupnost informacija i komunikacija između predstavnika privrede i regulatornih institucija, kao i uključivanje predstavnika privrede i inspektora u dijalog o regulativi.

Okruglom stolu prisustvovalo je preko 60 predstavnika iz inspekcija, privrede, privrednih asocijacija i podstaknuta je šira diskusija o stanju i izazovima poslovanja u Republici Srbiji.

Categorised in: Dobro upravljanje, Izdvajamo, Obuka inspektora za novi ZON