Partneri za demokratske promene Srbija

Osnovna obuka za medijatore, Beograd, 28.maj-1.jun 2014.

Privredna komora Srbije i Partneri Srbija organizuju osnovnu obuku za posrednike – medijatore u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Službeni glasnik RS, br. 44/05). Ova obuka traje 5 dana, a nakon završene obuke učesnicima će biti dodeljeni sertifikati o pohađanju.

Osnovna obuka za posrednike – medijatore prestavlja zakonski uslov za pružanje usluga medijacije u Srbiji. Ova interaktivna obuka ima za cilj sticanje znanja i veština neophodnih za obavljanje poslova posredovanja – medijacije  u rešavanju privrednih i drugih sporova. Ujedno, ona omogućava unapređenje sopstvenih veština upravljanja i rukovođenja, prevencije i rešavanja sukoba u svakodnevnom radu, te posebno može biti korisna korporativnim advokatima, pravnicima, menadžerima i privrednicima koji žele da ovladaju veštinama konstruktivne komunikacije, pregovanja i medijacije.

Privredna društva, korporacije, i njihovi menadžeri i direktori svakodnevno se suočavaju sa sukobima i potrebom da se oni reše na što brži i jednostavniji način. Parničenje je postalo skupo, dugotrajno i često nesvrsishodno, jer ne obezbeđuje ni najmanji stepen izvesnosti u pogledu trajanja, troškova i ishoda sudskog postupka, a praćeno je  nezadovoljstvom, urušavanjem poslovnih i međuljudskih odnosa, gubitkom poslovnog ugleda i reputacije. Medijacija pruža mogućnost privrednim subjektima da na brži, jeftiniji, poverljiv i fleksibilan način reše svoje interne ili eksterne sporove. Uz pomoć obučenog medijatora, strane u sukobu lakše dolaze do obostrano prihvatljivog rešenja, zbog čega privredni subjekti u razvijenim zemljama u preko 90% slučajeva koriste medijaciju kao metod rešavanja sporova.

U Srbiji medijacija poslednjih godina sve više dobija na značaju, a njenu primenu podržava  veliki broj pozitivnih propisa (Zakon o parničnom postupku, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o osiguranju, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava Zakon o stečaju, Zakon o zabrani diskriminacije i dr).

Program obuke, između ostalog, obuhvata sledeće teme:

Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporovapravni okvir za primenu medijacije (relevantni nacionalni propisi i uporednopravna rešenja), razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta, veštine komunikacije, pojam, načela i stilovi medijacijepriprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora, saradnja sa advokatima i punomoćnicima, učešće trećih lica, veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada, zaključenje sporazuma, „best practices“ medijatora iz SAD i Evropske prakse, prakticni primeri, vežbe i simulacije, standardi ponašanja medijatora i etička pitanja.

Ekonomska cena obuke iznosi 400 EUR, ali je zahvaljujući podršci Privredne komore Srbije i doprinosu Partnera Srbija, omogućeno umanjenje kotizacije za 50% i iznosi 24.000 RSD (bez PDV-a). Kotizacija pokriva troškove predavanja, praktične vežbe i simulacije, materijale, ručak i osveženje tokom obuke.  Učesnici snose svoje troškove prevoza i boravka.

Radi obezbeđivanja interaktivnosti i efikasnog rada, broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za učešće na ovoj obuci, molimo Vas da se prijavite popunjavanjem formulara. Rok za prijave je 23. maj 2014.

Osnovna obuka za medijatore – Pozivno pismo

Оставите одговор