Partneri za demokratske promene Srbija

Panel diskusija u Negotinu, 08. decembar 2011.

Panel diskusija „Diskriminacija u Srbiji: Uloga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti“ održana je u četvrtak, 08. decembra 2011. godine od 11 do 14 časova, u Domu kulture u Negotinu.

U nastojanju da se pruži podrška otvorenom dijalogu o diskriminaciji u Srbiji i unapređenju saradnje na sprečavanju diskriminacije, panel diskusija imala je za cilj upoznavanje javnosti sa nadležnostima i načinom rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u oblasti zaštite od svih oblika diskriminacije. Panel u Negotinu okupio je predstavnice/predstavnike lokalne samouprave i aktiviste/aktivistkinje organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava. Posebna pažnja na panelu posvećena je pitanjima prava osoba sa invaliditetom, kao i specifičnostima Negotina i okoline u pitanjima diskriminacije.

Na panelu su govorili Gorica Čolić, savetnica u Sektoru za postupanje po pritužbama u kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i Dušan Prvulović, koordinator Odbora za ljudska prava Negotin, članice CHRIS mreže.

Panel diskusija je deo projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije čiji je cilj unapređenje sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i doprinos izgradnji društvene kohezije. Projekat se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, i u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.

Nakon panel diskusije, Odbor za ljudska prava Negotin organizovao je okrugli sto „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ o problemu arhitektonskih barijera, kao i drugih poteškoća sa kojima se osobe sa invaliditetom u Negotinu suočavaju. Okrugli sto deo je projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ koji CHRIS mreža sprovodi uz podršku The Balkan Trust for Democracy i Kraljevine Holandije.


Оставите одговор