Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Partneri Srbija počinju sprovođenje Regionalnog E-learning projekta

brrln - smallPartneri Srbija počinju sprovođenje “Regionalnog E-learning projekta” koji podržava Balkanska regionalna mreža vladavine prava (BRRLN), u okviru programa Support Rule of Law and Strengthen Defense Advocacy in member states of the BRRLN. Cilj Projekta je unapređenje sistema kontinuiranog obrazovanja pravnika kroz razvoj on-line trening programa za advokate, advokatske pripravnike i druge pravne stručnjake na teritoriji koju pokriva BRRLN – Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Srbija. Projekat je otpočeo 2. jula 2015. i trajaće 12 meseci, a sprovodi se u partnerstvu sa Advokatskom komorom Srbije i Advokatskom/Odvjetničkom komorom Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekat će započeti formiranjem Programskog saveta sastavljenog od predstavnika advokatskih komora iz Regiona, koji su ujedno i eksperti za kontinuirano obrazovanje pravnika. Oni će razviti metodologiju predavanja i definisati teme koje će biti obrađivane u okviru programa, a koje će uključiti, između ostalog, oblast zaštite ljudskih prava u krivičnim postupcima, primene odredbi Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i praksu Evropskog suda za ljudska prava.

 Stručni treneri iz svake od zemalja regiona će potom snimiti svoja predavanja koja će biti dostupna na on-line platformi, a u okviru programa biće kombinovane i metode učenja na daljinu i treninga “uživo”.

Takođe, u okviru Projekta predviđena je i obuka administrativnog osoblja u advokatskim komorama, koje će biti zaduženo za pružanje podrške korisnicima prilikom registracije i korišćenja E-learning platforme, kao i za održavanje budućih E-learning platformi u okviru svojih komora.

Regionalni E-learning program će besplatno, u svakom trenutku i na svakom mestu, biti dostupan svim zainteresovanim advokatima, advokatskim pripravnicima i drugim zainteresovanim pravnim stručnjacima iz Regiona. Program će biti promovisan kako putem interneta, tako i putem prezentacija u svakoj od komora u Regionu. Nakon završetka projekta, Regionalni E-learning program će ostati aktivan i moći će da se i dalje koristi kao sredstvo za kontinuirano usavršavanje advokata i advokatskih pripravnika u regionu.

 Vesti sa projekta pratite OVDE.