Partneri za demokratske promene Srbija

Partneri Srbija učestvuju u obuci sudija Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Tim Partnera za demokratske promene Srbija angažovan je od strane USAID programa za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) u okviru obuke sudija Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Blažo Nedić i Uroš Mišljenović iz organizacije Partneri za demokratske promene Srbija i Biljana Tamburkovski Baković, sudija Upravnog suda, izradili su Priručnik za sudije Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Blažo Nedić i Uroš Mišljenović predstavili su pravni okvir koji reguliše oblast zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, objašnjavajući osnovne pojmove, načela i sadržinu ZZPL, prava lica u vezi sa obradom podataka, nadležnost Poverenika u ovoj oblasti, mere zaštite podataka u Srbiji, a dali su i prikaz prakse prekršajnih sudova u našoj zemlji, i prakse Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti. Sudija Tamburkovski Baković dala je sveobuhvatan prikaz prakse Upravnog suda Srbije u postupanju po predmetima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Tokom aprila 2014. organizovane su ukupno tri četvoročasovne obuke za sudije Upravnog suda – dve u Beogradu i jedna u Nišu.

Categorised in: Privatnost, Zaštita podataka o ličnosti (PDP)

Оставите одговор