Partneri za demokratske promene Srbija

Poziv za učešće na specijalizovanoj obuci za medijatore – sporazumno finansijsko restrukturiranje

Partneri Srbija i Privredna komora Srbije od 9 - 13 aprila 2014.g. u Vrnjačkoj banji organizuju specijalizovanu obuku za medijatore – posrednike u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava.

Slika - SFR

Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (SFR) (Službeni glasnik RS, br. 36/2011) ustanovljen je postupak restrukturiranja privrednih društava u finansijskim teškoćama pred Privrednom komorom Srbije, kao institucionalnim posrednikom.

U cilju efikasnije i šire primene postupka sporazumnog finansijskog restruktuiranja kao instrumenta za uređenje dužničko-poverilačkih odnosa između privredih društava i njihovih poverilaca, prvenstveno banaka, Privredna komora Srbije sprovodi projekat Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a realizuje ga međunarodni konzorcijum stručnih savetnika koji čine Partneri Srbija, Advokatska kancelarija Andrić, EMA Global (SAD) i ADR Center (Italija). U okviru projekta, urađena je analiza propisa i procedure pred Privrednom komorom Srbije, na osnovu koje su date preporuke za unapređenje regulative i postojeće prakse, uključujući i preporuku za proširenje liste medijatora-posrednika u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja.

U skladu sa preporukama, od 9. do 13. aprila 2014. godine, u Vrnjačkoj banji, biće organizovana petodnevna specijalizovana obuka za medijatore-posrednike u slučajevima sporazumnog finansijskog  restrukturiranja privrednih društava pri Privrednoj komori Srbije.

Uslov za učešće na obuci je završena osnovna obuka za medijatore-posrednike, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika  (‘’Službeni glasnik RS’’, broj 44/05). Obuka je prvenstveno namenjena kandidatima koji imaju iskustvo u radu u privrednom ili bankarskom sektoru, advokaturi i u sličnim delatnostima, a prednost imaju kanditati sa iskustvom u postupcima restrukturiranju privrednih društava.

Učesnici koji uspešno završe obuku stiču sertifikat koji pruža mogućnost upisa na listu medijatora-posrednika Privredne komore Srbije, radi pružanja usluga medijacije u slučajevima sporazumnog finansijskog restrukturiranja.

Prijava za učešće na obuci podnosi se popunjavanjem priloženog prijavnog formulara, i slanjem na adresu office@partners-serbia.org. Maksimalan broj učesnika je 20. U slučaju više prijavljenih kandidata, selekcija će se izvršiti na osnovu evaluacije pristiglih prijava, o čemu će svi prijavljeni kandidati biti blagovremeno obavešteni. Odluku o izboru kandidata donosi Privredna komora Srbije, uz konačnu potvrdu EBRD.

Obuku sprovode eksperti u oblasti restrukturiranja dugova privrednih društava i medijacije. Troškove kotizacije, smeštaja i ishrane učesnika obuke snose organizatori u okviru projekta podržanog od strane EBRD.

Učesnici koji uspešno završe obuku i koje Privredna komora Srbije upiše na svoju listu posrednika-medijatora, imaće obavezu da se angažuju u slučajevima u kojima budu izabrani za posrednika-medijatora, kao i da usluge medijacije pružaju profesionalno, u skladu sa standardima službe Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije.

Prijave se podnose najkasnije do petka, 7. marta 2014. godine, a izbor kandidata biće izvršen do 21. marta 2014. godine. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati organizaciju Partneri Srbija na telefon 011/32 31 551011/32 31 551, ili e-mail office@partners-serbia.org.

Позивно писмо за специјализовану обуку посредника у СФР

Пријавни формулар за специјализовану обуку посредника у СФР

Categorised in: Medijacija, Sporazumno finansijsko restrukturiranje