Partneri za demokratske promene Srbija

Prezentacija Regionalnog E-learning programa u Beogradu

9. juna 2016. Partneri Srbija, u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, organizovali su prezentaciju regionalnog E-learning programa u Beogradu, u porstorijama Advokatske akademije.

Program sprovode Partneri Srbija uz podršku BRRLN, i ima za cilj unapređenje sistema kontinuiranog pravnog obrazovanja kroz razvoj on-line trening programa za advokate i advokatske pripravnike sa teritorije koju pokriva BRRLN – Albanija, BiH, Kosovo, Makedonija i Srbija.

Program se sastoji od niza on-line prezentacija i predavanja koja su dostupna na stranici http://www.brrln.org/e-learning/ Program obuhvata teme od značaja za zaštitu ljudskih prava u krivičnim postupcima, primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Regionalni E-learning program je besplatan i dostupan advokatima i advokatskim pripravnicima, u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta.

Prezentaciju Projekta otvorila je Ana Toskić (Partneri Srbija), koja je pozdravila prisutne i upoznala ih sa Regionalnim E-learning Programom i konceptom kontinuiranog obrazovanja pravnika. Predstavljena je i E-learning platforma, i objašnjen sam proces registracije i njena praktična upotreba.

Nakon prezentacije, održano je predavanje na temu ”Veštine zastupanja u krivičnim postupcima”, koje predstavlja svojevrstan nastavak istoimenog predavanja dr. Veljka Delibašića koje je već dostupno na Paltformi. Kroz seriju praktičnih vežbi, i uz pomoć i nadzor od strane advokata dr. Veljka Delibašića, Jasmine Mikić i Aleksandra Popovića, mladi advokati i advokatski pripravnici imali su priliku da unaprede svoje veštine zastupanja i dobiju korisne povratne informacije. Ova vežba je tom prilikom snimljena i uskoro će biti dostupna na Platformi, u vidu jednog od tzv. ”mešovitih” predavanja.

Categorised in: E-learning, Izdvajamo, Regionalni E-learing projekat, Vladavina prava