Partneri za demokratske promene Srbija

Prezentacija Regionalnog E-learning programa u Skoplju

DSC_0026Partneri Srbija, u saradnji sa Advokatskom komorom Makedonije i Balanskom mrežom za vladavinu prava (BRRLN), organizovali u 3. decembra u Skoplju prezentaciju Regionalnog E-learning programa.

Program sprovode Partneri Srbija uz podršku BRRLN, i ima za cilj unapređenje sistema kontinuiranog pravnog obrazovanja kroz razvoj on-line trening programa za advokate i advokatske pripravnike sa teritorije koju pokriva BRRLN – Albanija, BiH, Kosovo, Makedonija i Srbija.

Program će se sastojati od niza on-line prezentacija i predavanja koja će biti dostupn na stranici http://brrln.org/http/record.php?mv=1&id=77. Programom će biti obuhvaćene teme od značaja za zaštitu ljudskih prava u krivičnim postupcima, primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Regionalni E-learning program biće  dostupan besplatno advokatima i advokatskim pripravnicima, u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta. 

Prezentaciju Programa otvorili su Nikola Dodevski, predsednik Advokatske komore Makedonije, Elisabeth Givens, direktorka BRRLN projekta, i Blažo Nedić, predsednik Partnera Srbija. Pored prezentacije Programa, na događaju je Ružica Nikolovska, advokat iz Skoplja, održala predavanje na temu „Značaj upotrebe i tumačenja presuda ESLJP i njihova primena u domaćim postupcima od strane advokata i pripravnika“. Ovo predavanje, kao i predavanje Ljubomira Mihajlovskog, advokata iz Skoplja, snimljeno je, i biće dostupno na E-learning platformi.

Vest je objavljena i na sajtu Akademik Skopje i BRRLN.

Categorised in: E-learning, Izdvajamo, Regionalni E-learing projekat

Оставите одговор