Partneri za demokratske promene Srbija

Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji – Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

CoverAutori analiza: Milan  Stefanović, Kristina Kalajdžić

Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubović

Prelom i dizajn: Kliker Dizajn

Beograd, jul 2019.

Ova publikacija je proizvedena uz finansijsku pomoć Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Evropske unije ili Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

***

Svi pojmovi koji su u tekstu upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

evropska-unija

fondacija-za-otvoreno-drustvo

Categorised in: Budućnost slobode informacija u Srbiji, Dobro upravljanje, Publikacije