Partneri za demokratske promene Srbija

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

Prirucnik za medijaciju u lokalnoj zajedniciPriručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici rezultat je rada u okviru projekta „Lokalni ombudsman i medijacija” koji su sproveli Partneri za demokratske pro­mene Srbija (Partneri Srbija) u periodu od avgusta 2014. do septembra 2015. godi­ne. Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji prepoznala je značaj razvoja primene medijacije u Srbiji, i podržala ovaj Projekat kroz svoj MATRA program. U okviru Projekta, Partneri Srbija sarađivali su sa lokalnim zaštitnicima građana Bačke Topole, Pančeva, Subotice, Voždovca i Vračara, na unapređenju njihovih ka­paciteta za pružanje usluga medijacije radi rešavanja sukoba u lokalnoj zajednici. Pored direktnih usluga medijacije koje su pružane građanima, na opštini Voždo­vac, u saradnji sa lokalnom samoupravom, otvoren je prvi Centar za mirno reša­vanje sporova u lokalnoj zajednici gde građani mogu dobiti besplatnu pomoć u mirnom rešavanju svojih sukoba.

U ovom Priručniku pokušali smo da zabeležimo i prenesemo iskustva lokalnih om­busmana u realizaciji Projekta, kao i da predstavimo osnovne korake i preduslove neophodne za uspostavljanje efikasnog sistema medijacije u lokalnim zajednica­ma. Priručnik pruža i kratak pregled osnovnih karakteristika procesa medijacije, kao i detaljan pregled radnji i aktivnosti medijatora na pripremi i sprovođenju me­dijacije, kako u lokalnoj zajednici tako i u drugim oblastima.

Posebnu zahvalnost izražavamo lokalnim zaštitnicima građana koji su učestvovali u Projektu i doprineli sastavljanu ovog Priručnika – Vesni Gojković, Zaštitnici gra­đana Gradske opštine Voždovac, Zlatku Marosiuku, Zaštitniku građana Grada Su­botice, Miladinu Nešiću, Zaštitniku građana Opštine Bačka Topola, Zorici Runić, Zaštitnici građana Gradske opštine Vračar, i Jeleni Stojković Sokolović, Zaštitni­ci građana Grada Pančeva – kao i njihovim zamenicima i saradnicima iz njihovih kancelarija. Bez njihovog doprinosa i angažovanja, sprovođenje ovog projekta ne bi bilo moguće. Posebnu zahvalnost dugujemo Vesni Gojković, kao i rukovodioci­ma GO Voždovac na velikoj podršci i saradnji na uspostavljanju prvog Centra za mirno rešavanje sporova u lokalnoj zajednici Srbiji.

Pdf verziju priručnika možete preuzeti i OVDE

Categorised in: Izdvajamo, Lokalni ombudsman i medijacija, Medijacija, VESTI