Priručnik za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Korica - publikacija

Autori:

  • Biljana Tamburovski Baković
  • Blažo Nedić
  • Uroš Mišljenović