Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Aktivni građani protiv korupcije

10487262_798648206812674_4576004868197493446_nPartneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), u partnerstvu sa organizacijom  Pravni skener, i uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, sproveli su projekat “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici” (Projekat). Projekat je sprovođen u periodu od decembra 2012. do juna 2014. godine.

Realizaciji ovog Projekta prethodilo je učešće Partnera Srbija u programu usavršavanja antikorupcijskih stručnjaka tokom 2011. i 2012. godine, koji su sprovodili Svetska banka i Fondacija Partneri za lokalni razvoj (FPDL) iz Rumunije. Tim Partnera Srbija osposobljen je za primenu inovativne antikorupcijske metodologije koju su razvile Ana Vasilache i Nicole Rata iz FPDL Rumunija, u saradnji sa Ronaldom MacLean Abaroom, nekadašnjim gradonačelnikom La Paza u Boliviji. Metodologija je inspirisana uspešnim primerom borbe protiv korupcije koju je Ronald MacLean Abaroa sproveo u lokalnoj samoupravi koju je predvodio, koristeći teorijski
okvir profesora Roberta Klitgaarda.

Projekаt je unapredio trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve kroz podršku sveobuhvаtnom modelu zа borbu protiv korupcije nа nivou lokаlnih zаjednicа, koji obuhvаtа аktivno civilno društvo i primenu inovаtivnih strаtegijа.

Posetite web platformu „Aktivni građani protiv korupcije“

Preuzmite finalnu projektnu publikaciju

Preuzmite antikorupcijske liflete

Preuzmite newsletter-e:

Vesti sa projekta pratite OVDE ili na našoj posebnoj antikorupcijskoj platformi OVDE

Galerija projekta