Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

Projekat Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije (Projekat), sprovode Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), u saradnji sa Opštinom Bujanovac i Advokatskom komorom Niša (AK Niš), a uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu, CSSP projekta integrativne medijacije iz Berlina i Austrijske razvojne agencije. Cilj projekta je uspostavljanje Službe besplatne pravne pomoći radi unapređenja pristupa pravdi za građane Bujanovca, Preševa i okoline, kao i izgradnja poverenja i integracija različitih etničkih grupa u društveni život na jugu Srbije.

Nakon više od 12 meseci priprema, Služba besplatne pravne pomoći (BPP) počela je sa radom 5. decembra 2012. godine. Služba BPP smeštena je u zgradi Opštine Bujanovac, a besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati sa područja Bujanovca i Preševa, upisani u imenik AK Niš.

Nakon samo 4 meseca rada, usluge Službe BPP koristilo je više od 140 građana sa područja Bujanovca, Preševa, Vranja i okoline. U narednoj fazi projekta, biće prošireno lokalno partnerstvo između opštine, područne advokatske komore, nevladinih organizacija, lokalnih medijatora i advokata, što će dalje unaprediti kvalitet usluga koje se pružaju građanima. Posebno smo ponosni što je kroz direktnu komunikaciju i uključivanje predstavnika svih nacionalnih i etničkih grupa, Projekat doprineo izgradnji društvene kohezije u ovoj multietničkoj zajednici.