Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: CSSP

Projekat integrativne medijacije i lokalnog liderstva u Bujanovcu

Projekat okuplja lokalne lidere iz četiri multietničke opštine u Srbiji, Kosovu, (BJR) Makedoniji, kroz procese integrativne medijacije koji imaju za cilj prevladavanje problema u lokalnim sredinama uz pomoć sticanja veština iz oblasti: rešavanja konflikata, podizanja svesti o potrebama ranjivih grupacija, izgradnje poverenja među zajednicama, kao i izgrade strategija za institucionalizovanu saradnju među zajednicama.

Projekat je podržan je od strane CSS projekta integrativne medijacije, a izvodi se u trajanju od tri godine. Trebalo bi da doprinese stabilizaciji odnosa među zajednicama na lokalnom nivou i pruži podršku procesima decentralizacije.