Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (CDCP)

Partneri za demokratske promene Srbija i Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI), u saradnji sa Advokaskom komorom Srbije, od 30. avgusta do 1. septembra 2012. godine u hotelu Kaštel Ečka, organizuju obuku advokata, budućih predavača u oblasti postupanja odbrane u krivičnim postupcima.

Obuka je deo dvogodišnjeg programa za Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP), koji realizuju ABA ROLI i Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) i u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije. Cilj programa je omogućavanje boljeg pristupa građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata. Uz učešće domaćih i međunarodnih eksperata, program će podržati usavršavanje advokata za primenu novih instituta u krivičnom postupku, a posebna pažnja biće posvećena podizanju kapaciteta i unapređenju veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog, odnosno osuđenog, kao i za primenu alternativnih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka. Prilikom realizacije ovog programa Partneri Srbija i ABA ROLI će blisko sarađivati sa Advokatskom komorom Srbije i područnim advokatskim komorama, Kancelarijom za međunarodnu pomoć, usavršavanje, i profesionalnu obuku pravosuđa Ministarstva pravde SAD (OPDAT), Pravosudnom akademijom i ostalim relevantnim institucijama i organizacijama iz oblasti pravosuđa.

Obuka u Ečkoj prva je u nizu treninga, seminara i radionica na kojima će advokati odbrane razvijati veštine zastupanja u krivičnim postupcima, ali i razmenjivati mišljenja o primeni novih i unapređenju postojećih instituta krivičnog postupka. Obuka počinje 30.08. u 10h i završava se u subotu 01.09.2012.

Vesti sa projekta pratite OVDE

Galerija projekta