Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Podrška primeni medijacije u pravosuđu

U decembru 2015, Partneri Srbija započeli su implementaciju projekta „Podrška primeni medijacije u pravosuđu“ podržanog od strane Ambasade Holandije u Srbiji. Opšti cilj Projekta je doprinos povećanju efikasnosti pravosuđa kroz rešavanje postojećih i smanjenje priliva novih predmeta putem efikasnijeg korišćenja medijacije za vansudsko rešavanje sporova pre i nakon pokrenutog sudskog postupka, uz aktivno učešće sudstva, advokature, Pravosudne akademije, i uz podršku i koordinaciju Visokog saveta Sudstva (VSS), Advokatske komore Čačka, Ministarstva pravde i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Projekat će u „pilot“ sudovima u Beogradu (Drugi osnovni sud i Privredni sud) i Čačku (Osnovni i Viši sud), kao i u Advokatskoj komori Čačak, omogućiti podizanje kapaciteta za primenu medijacije, pravosudne i advokatske akademije za edukaciju u ovoj oblasti, dok će Ministarstvo pravde, AKS i NUMS, obezbediti praćenje primene i koordinaciju aktivnosti radi širenja rezultata ovog projekta na celokupnoj teritoriji Srbije. Kao centralna aktivnost projekta u „pilot“ sudovima, biće formirane „info-službe za podršku postupku posredovanja”, gde će stranke dobiti svu potrebnu organizacionu i tehničku podršku prilikom  upućivanja na medijaciju.

Sve vesti sa projekta možete videti OVDE.