Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

pravosudje1Partneri za demokratske promene Srbija u aprilu 2015. Započeli su rad na projektu „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama” (Transparency and Privacy in Court Decisions). Projekat je finansijski podržao USAID program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) i sprovodi se tokom 12 meseci. Opšti cilj projekta je unapređenje pristupa javnosti sudskim odlukama uz istovremeno poštovanje standarda zaštite privatnosti.

U okviru projekta Partneri Srbija sprovode analizu pravilnika i internih akata sudova u Srbiji kojima se uređuje oblast anonimizacije podataka u sudskim odlukama, kao i analizu prakse sudova u pogledu stavljanja sudskih odluka na uvid javnosti. Nakon dobijanja rezultata analize, Partneri Srbija će formirati ekspertsku grupu za izradu Modela pravilnika o standardima anonimizacije sudskih odluka (Model pravilnika). Ova ekspertska grupa, koju će sačinjavati predstavnici relevantnih državnih organa, nevladinog sektora, medija i advokature, izradiće Model pravilnika koji treba da uspostavi ravnotežu između prava javnosti da ima uvid u rad sudstva, potrebe učesnika sudskih postupaka da na lakši način pribavljaju informacije o kretanju predmeta, i neophodnosti zaštite privatnosti učesnika u sudskim postupcima. Šira stručna i zainteresovana javnost će takođe biti uključena u izradu Modela pravilnika – učešćem na javnim događajima i dostavljanjem komentara na radnu verziju Modela pravilnika.

Vesti sa projekta pratite OVDE.

Categorised in: Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama, Некатегоризовано