Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Zaštita podataka o ličnosti (PDP)

291Partneri za demokratske promene Srbija od 2010. godine sprovode projekte u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Cilj ovih projekata je ustanovljavanje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u pravnom sistemu Srbije, i obezbeđivanje privatnosti građana putem efektivne implementacije zaštite podataka o ličnosti usklađene sa najvišim međunarodnim standardima.

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija tokom 2011. godine organizovan je niz seminara za državne organe, institucije sa javnim ovlašćenjima, jedinice lokalne samouprave, centre za socijalni rad, u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Uz podršku USAID programa IREX, slični seminari organizovani su za predstavnike medija i idruženja novinara. Tokom čitavog perioda sprovođenja projekta, Partneri Srbija su sarađivali sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, čiji su predstavnici učestvovali u radu seminara.

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija organizovane su dve petodnevne specijalizovane obuke u oblasti zaštite podataka o ličnosti za predstavnike udruženja građana. Ukupno 42 predstavnika udruženja građana koji zastupaju interese potrošača, pacijenata, marginalizovanih grupa, žrtava nasilja, i dr. osposobljeni su za monitoring primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i za pružanje pravne pomoći u ovoj oblasti. Obuke su organizovane tokom 2011. i 2012. godine.

Međunarodni dan zaštite podataka Partneri Srbija obeležavaju već tri godine, od  28. januara 2011. godine. 28. januara 2013. godine uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji pokrenuta je internet platforma o zaštiti podataka o ličnosti, na adresi www.partners-serbia.org/privatnost, sa ciljem podizanja svesti javnosti o značaju prava na privatnost, naročito u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Takođe, ova platforma može poslužiti rukovaocima podataka o ličnosti da se dodatno upoznaju sa svojim zakonskim obavezama.

U maju 2013. godine, takođe uz podršku Delegacije EU, izrađen je promotivni video spot sa ciljem daljeg informisanja javnosti o pravu na privatnost.

Konačno, uz podršku USAID programa JRGA i Delegacije EU, sprovedeno je šestomesečno istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Istraživanjem je analizirano postupanje više od 50 rukovalaca podataka o ličnosti po upućenom zahtevu za ostvarivanje prava povodom obrade podataka o ličnosti; upoređivanje postupanja rukovalaca u zavisnosti od toga da li je kod rukovaoca Poverenik ranije sproveo nadzor i/ili doneo određenu odluku; kao i analiza internih akata rukovalaca koji uređuju oblast obrade ličnih podataka građana.

Analiza je prezentovana 2. aprila 2013. godine u Beogradu u Medija centru, a tokom maja meseca i u Novom Sadu, Nišu, Negotinu, Novom Pazaru i Valjevu. Prezentacijama istraživanja prisustvovali su predstavnici javnih institucija, nevladinih organizacija, privrednih subjekata, advokati i mediji. Učesnici na skupu su imali priliku da učestvuju u diskusiji i postavljaju pitanja koja su se odnosila na oblast zaštite podataka o ličnosti.

Nakon prezentacija Analize, organizovane su ulične akcije. Aktivisti Partnera Srbija i CHRIS mreže građanima su delili materijal sa informacijama o tome ko poseduje njihove lične podatke, na koji način se podaci o ličnosti mogu zaštiti. Takođe, građani su bili informisani o pokrenutoj platformi na kojoj mogu dobiti sve informacije u vezi sa zaštitom privatnosti.

Posetite web platformu „Zaštita podataka o ličnosti“

Preuzmite publikaciju „Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“

Pogledajte promotivni video spot “Zaštita privatnosti u Srbiji“

Vesti sa projekta pratite OVDE ili na našoj posebnoj web platformi OVDE

Galerija projekta