Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Private_Public_Cloud

Partneri za demokratske promene Srbija uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija od 2015. godine sprovode projekat “Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima”.

U okviru prve faze projekta, Partneri Srbija sproveli su monitoring sadržaja štampanih, elektronskih i online medija, utvrdili nivo poštovanja dva pomenuta prava prilikom medijskog izveštavanja ispitali postupanje državnih organa ovlašćenih za sankcionisanje “curenja” podataka iz javnih institucija ka medijima, kao i preduzete mere zaštite podataka od curenja ka medijima u osnovnim i višim javnim tužilaštvima,  Ministrarstvu unutrašnjih poslova. Rezultate ove faze projekta možete pronaći u finalnoj projektnoj publikaciji. http://www.partners-serbia.org/zastita-privatnosti-i-pretpostavke-nevinosti-u-medijima/

U okviru druge faze projekta koja se sprovodi od 2016. godine, Partneri Srbija sarađuju sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Medijskim centrom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U okviru projekta će biti formirana radna grupa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koja će izraditi plan zaštite podataka u javnim tužilaštvima i unapređenja komunikacije javnih tužilaštava sa javnošću. Pored toga, biće sproveden monitoring medijskih sadržaja u odnosu na pravo na privatnost i pretpostavku nevinosti, sa posebnim osvrtom na različite prakse u onlajn  i oflajn izveštavanju.

Vesti sa projekta pratite OVDE.