Partneri za demokratske promene Srbija

Propusti i kašnjenje u primeni Zakona o informacionoj bezbednosti

information-security-bennington-propertiesPartneri za demokratske promene Srbija ukazuju na nezadovoljavajući nivo primene Zakona o informacionoj bezbednosti, i apeluju na odgovorne javne institucije da ispune svoje zakonom utvrđene obaveze i obezbede punu primenu Zakona.

Ministarstvo odbrane još uvek nije usvojilo Akt o bezbednosti informacionog sistema od posebnog značaja kojim je potrebno bliže urediti mere zaštite i bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema. Imajući u vidu vrstu informacija kojima Ministarstvo odbrane raspolaže, propust u usvajanju ovakvog akta može dovesti do ozbiljnih posledica u slučaju kompromitacije podataka relevantnih za odbranu Republike Srbije.

U zvaničnom odgovoru na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, Ministarstvo odbrane nas je obavestilo da je “Akt o bezbednosti TkIS MO i VS […] u fazi izrade od strane Radne grupe, koju sačinjavaju predstavnici organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, koji bi trebalo da bude završen do kraja 2017. godine.” Rok za donošenje ovakvog akta istekao je 2. marta 2017. godine.

Istovremeno, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija još uvek nije uspostavilo organizacionu jedinicu u sastavu Ministarstva koja bi sprovodila poslove nadzora nad primenom Zakona. Prema dostupnim informacijama, Ministarstvo je utvrdilo sistematizaciju radnih mesta u okviru Inspekcije za informacionu bezbednost, ali radna mesta još uvek nisu popunjena.

To praktično znači da u ovom trenutku ne postoji organ koji bi nadzirao primenu Zakona, nalagao obveznicima Zakona da otklone nepravilnosti, te podnosio zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka. To takođe znači da u ovom trenutku ne postoje sveobuhvatni podaci o razmerama propusta i kašnjenja u primeni Zakona, te se samo može nagađati da li su drugi obveznici zakona, mahom iz javnog sektora, ispunili zadate obaveze iz Zakona i učinili informacije u svom posedu bezbednim.

Оставите одговор