Partneri za demokratske promene Srbija

Regionalna E-learning Platforma

brrln za sajtU okviru Regionalnog E-learning Programa, koji Partneri Srbija sprovode uz podršku Balkanske regionalne mreže vladavine prava (BRRLN), a uz podršku Advokatske komore Srbije i Advokatske/Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, ustanovljena je nova, regionalna E-learning platforma.

Platforma je besplatna, dostupna svim zainteresovanim advokatima, advokatskim pripravnicima i drugim pravnim stručnjacima iz Regiona, u svakom trenutku i na svakom mestu. Nakon završetka projekta, Regionalni E-learning program će ostati aktivan i moći će da se i dalje koristi kao sredstvo za kontinuirano usavršavanje advokata i advokatskih pripravnika u regionu.

Link za registraciju je dostupan OVDE.

Na Platformi je trenutno dostupno 3 predavanja:

  • „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Glavni pretres“, dr Veljka Delibašića, koji ovim putem predstavlja osnovne karateristike uvodnog izlaganja, dokaznog postupka i završne reči; razmatra osnovno (direktno) i unakrsno ispitivanje, i daje osnovne smernice advokatima i advokatskim pripravnicima kako da uspešno pripreme i iznesu odbranu;
  • „Obrazloženje sudskih odluka kao način za obezbeđenje pravičnog suđenja“, Dastida Pallaske, koji ovim putem objašnjava značaj obrazloženja sudskih odluka za ostvarenje prava na pravično suđenje, a kroz analizu prakse Evropskog suda za ljudska prava, kao i procesno-pravnog okvira i prakse sudova u regionu u ovoj oblasti, ukazuje na moguće posledice koje proizilaze iz uskraćivanja obrazloženja u sudskim odlukama, poput ugrožavanja prava na efektivan pravni lek;
  • „Uloga veštaka i stručnih savetnika u konceptu odbrane“, Ljubomira Mihajlovskog, koji ovim putem predstavlja značaj vestaka kao osoba uz čiju pomoć se može utvrditi istina, kroz njihove stručne nalaze i mišljenja.

 

Categorised in: E-learning, Izdvajamo, Regionalni E-learing projekat, Vladavina prava

Оставите одговор