Partneri za demokratske promene Srbija

Saradnja Partnera Srbija i JAMS Fondacije

blazo nedic1Direktor Partnera Srbija, Blažo Nedić, trenutno boravi u San Fransisku, na jednomesečnom Weinstein International Fellowship programu JAMS Fondacije, gde unapređuje veštine medijacije i stiče uvdi u JAMS model alternativnog rešavanja sporova (ADR). JAMS je najveći privatni pružalac usluga alternativnog rešavanja sporova, sa preko 10.000 slučajeva godišnje. Sa 25 kancelarija u SAD, Kanadi i Evropi, JAMS je specijalizovan za postupke medijacije i arbitraže u kompleksnim privrednim predmetima.

JAMS korporativni profil

JAMS Fondacija podržava programe koji podstiču korišćenje medijacije i drugih alternativnih načina rešavanja sporova, edukaciju u oblasti kolaborativnog prevazilaženja sukoba na svim nivoima, kao i promovisanje inovativnih metoda u pregovaranju, prevenciji i rešavanju sukoba u svetu.

Saradnja između Partnera Srbije i JAMS Fondacije doprineće daljoj promocije medijacije i drugih mehanizama alternativnog rešavanja sporova, uključujući i razvoj naprednih trening kurseva i kurikuluma, kao i pružanju usluga medijacije i drugih ADR usluga u Srbiji i Regionu.