Partneri za demokratske promene Srbija

Seminar u Novom Pazaru-“Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti“

U petak, 11. oktobra 2011. godine, u hotelu Atlas u Novom Pazaru, održan je seminar “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti“, u okviru projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji, koji Partneri Srbija i Centar za alternativno rešavanje sukoba sprovode u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Seminar u Novom Pazaru jedna je u nizu obuka namenjenih predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), lokalne samouprave, advokature i drugim pružaocima pravne pomoći, kao i predstavnicima manjinskih i marginalizovanih grupa, sa ciljem unapređenja sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i pružanja podrške instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Poverenik).

Učesnici seminara bili su predstavnici organizacija civilnog društva koje deluju u Novom Pazaru, lokalne samouprave, sudstva i advokature. Predavači na seminaru bili su predstavnici institucije Poverenika – Kosana Beker, pomoćnica Poverenice, i Gorica Čolić, savetnica u Sektoru za postupanje po pritužbama. 

Učesnicima seminara predstavljen je pravni okvir za zaštitu diskriminacije u Srbiji, osnovne karakteristike i nadležnosti institucije Poverenika, kao i postojeći mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Posebna pažnja posvećena je pitanju podnošenja pritužbe Povereniku, postupku pred ovim organom, kao i mogućnostima primene medijacije u slučajevima diskriminacije.