Partneri za demokratske promene Srbija

Održan seminar za advokate, Novi Sad, 27-28. septembar 2013.

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije i Advokatskom komorom Vojvodine organizuju seminar „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – direktno i unakrsno ispitivanje“, za advokate sa područja AK Vojvodine. Seminar je deo projekta Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP), koji Partneri Srbija i Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) i ), sprovode uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), i u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije. Seminar u Novom Sadu je peti u nizu seminara namenjenih unapređenju veština advokata za zastupanje klijenata u krivičnim postupcima, a u skladu sa novinama predviđenim Zakonikom o krivičnom postupku iz 2011. godine.  Učesnici seminara, kroz interaktivne simulacije i vežbe, unapređuju svoja znanja i veštine o izradi strategije slučaja, zaključivanju sporazuma o priznanju krivičnog dela, direktnom i unakrsnom ispitivanju, a po završetku, polaznicima će biti dodeljeni sertifikati. Predavači na seminaru su advokati Aleksandar Popovic, Vladimir Beljanski, dr Veljko Delibasic i Dejan Ukropina, koji su uspešno završili obuku za trenere u okviru CDCP projekta.

Categorised in: CDCP, VESTI, Vladavina prava