Partneri za demokratske promene Srbija

Specijalizovana obuka medijatora – Porodična medijacija

Partneri za demokratske promene Srbija

u saradnji sa

Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije

organizuju akreditovani trening

SPECIJALIZOVANA OBUKA MEDIJATORA – POSREDNIKA ZA REŠAVANJE PORODIČNIH SPOROVA (PORODIČNA MEDIJACIJA)

24. i 25. novembar 2017. godine

Belgrade City Hotel, Savski trg 7, Beograd, sala Petrograd

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština potrebnih za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa, a naročito osposobljavanje za razumevanje i primenu relevantnih normi Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, uključujući i procenu primenljivosti medijacije u sferi porodičnih odnosa, postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, uključivanje deteta i trećih lica u proces medijacije, pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji, kao i druga neophodna znanja i veštine za primenu medijacije u porodičnim sporovima.

Program obuke čine tri celine: pravni okvir za primenu medijacije u porodičnim sporovima, specifične intervencije medijatora u porodičnoj medijaciji, postupanje medijatora u vezi sa sporazumima postignutim u postupku porodične medijacije.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, kao i profesionalcima koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pomažu porodicama u rešavanju konflikata.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Predavači na obuci su:

  • Dragana Ćuk Milankov, medijatorka, psihološkinja, predsednica Centra za alternativno rešavanje sporova
  • Dr Jelena Arsić, medijatorka, pravnica, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

Kotizacija iznosi 12.500 dinara, odnosno 9.500 dinara za članove NUMS-a i obuhvata nastavu, radni materijal i dodatnu literaturu, osveženje tokom 2 dana obuke, kao i Uverenje o završenoj specijalizovanoj obuci.

Plaćanje se može izvršiti u 2 jednake rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije do početka obuke.

Zbog velikog interesovanja za ovu obuku i ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoje učešće potvrdite u najkraćem roku. Nakon prijavljivanja dobićete informaciju o uplati kotizacije, kao i sve ostale detalje u vezi sa obukom.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara u prilogu i slanjem na email adresu:

office@partners-serbia.org

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551 i 3231-552.

Pozivno pismo (.pdf)

Prijavni formular (.word)

Categorised in: Edukacija, Izdvajamo, Medijacija