Partneri za demokratske promene Srbija

Specijalizovana obuka za medijatore u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja

Partneri Srbija i Privredna komora Srbije su od 9. do 13. aprila 2014. godine, u Vrnjačkoj banji organizovali specijalizovanu obuku za medijatore – posrednike u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava pri Privrednoj komori Srbije.

Na obuci je učestvovalo 25 polaznika koji su završili osnovnu obuku za medijatore-posrednike u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika  („Službeni glasnik RS”, broj 44/05), a osim toga imaju iskustvo u radu u privrednom i bankarskom sektoru, advokaturi i u postupcima restrukturiranju privrednih društava.

Učesnici koji uspešno završe obuku stiču sertifikat koji pruža mogućnost upisa na listu medijatora-posrednika Privredne komore Srbije, radi pružanja usluga medijacije u slučajevima sporazumnog finansijskog restrukturiranja.

Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (SFR) („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011) ustanovljen je postupak restrukturiranja privrednih društava u finansijskim teškoćama pred Privrednom komorom Srbije, kao institucionalnim posrednikom.

U cilju efikasnije i šire primene postupka sporazumnog finansijskog restruktuiranja kao instrumenta za uređenje dužničko-poverilačkih odnosa između privredih društava i njihovih poverilaca, prvenstveno banaka, Privredna komora Srbije sprovodi projekat Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a realizuje ga međunarodni konzorcijum stručnih savetnika koji čine Partneri Srbija, Advokatska kancelarija Andrić, EMA Global (SAD) i ADR Center (Italija). U okviru projekta, urađena je analiza propisa i procedure pred Privrednom komorom Srbije, na osnovu koje su date preporuke za unapređenje regulative i postojeće prakse, uključujući i preporuku za proširenje liste medijatora-posrednika u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja.

Obuku, u skladu sa preporukama analize, sproveli su eksperti u oblasti restrukturiranja dugova privrednih društava i medijacije.

Categorised in: Medijacija, Sporazumno finansijsko restrukturiranje