Partneri za demokratske promene Srbija

Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog – Okrugli sto za područje Apelacionog suda u Kragujevcu

Partneri Srbija i Advokatska komora Srbije organizovali su 28. februara 2014. godine okrugli sto na temu „Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog“, za područje Apelacionog suda u Kragujevcu.

Okrugli sto organizovan je u Kraljevu, u okviru projekta „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima” (“Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP”), koji Partneri za demokratske promene Srbija i Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) i ) u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, sprovode uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Na Okruglom stolu predstavnici advokature, tužilaštva, sudstva i pravne nauke, razgovarali su o pregovorima za zaključenje sporazuma, sadržaju i pravnom dejstvu sporazuma, ulozi suda i pravima oštećenih, kao i o načinima za prevazilaženje institucionalnih prepreka, radi efikasne primene sporazuma.

Dnevni red – Okrugli sto

Categorised in: CDCP, VESTI

Оставите одговор