Partneri za demokratske promene Srbija

Studenti istražuju poštovanje privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

11Partneri Srbija i Medijski centar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizovali su 24. septembra obuku za grupu studenata ovog fakulteta za sprovođenje monitoringa izveštavanja medija u odnosu na poštovanje prava na privatnost i pretpostavku nevinosti.

Grupa od devetoro studenata će u periodu od septembra 2016. do februara 2017. učestvovati u istraživanju tretmana ličnih podataka i pretpostavke nevinosti u izdanjima dnevnih listova, sa posebnim osvrtom na razlike u sadržajima između onlajn i štampanih izdanja.

Studenti su na obuci stekli dodatna znanja o zakonskim i etičkim normama koje se odnose na objavljivanje ličnih podataka i pretpostavku nevinosti, a kroz praktične vežbe su prepoznavali primere kršenja prava na privatnost i pretpostavku nevinosti u medijima i stekli veštine za evidentiranje takvih slučajeva u okviru predstojećeg monitoringa medijskog izveštavanja.

Dugoročni cilj ove obuke je da osnaži studente – buduće novinare i medijske profesionalce – da u okviru svog rada uvažavaju ljudska prava osoba o kojima izveštavaju, kao i da podrži novinare i medijske profesionalce u nastojanjima da ojačaju primenu etičkih standarda novinarske profesije.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima“ koji sprovode Partneri Srbija u saradnji sa Medijskim centrom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Predavači na obuci bili su Jelena Kleut i Dragana Prodanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Ana Toskić i Uroš Mišljenović iz Partnera za demokratske promene Srbija.

Categorised in: Edukacija, Izdvajamo, Privatnost, Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima