Partneri za demokratske promene Srbija

Svečano otvaranje Centra za medijaciju Advokatske komore Čačka

Advokatska komora Čačka i Partneri za demokratske promene Srbija

pozivaju Vas na svečano otvaranje

Centra za medijaciju Advokatske komore Čačka

koje će se održati

u ponedeljak,  24. aprila 2017. godine, od 13:00 do 15:00, u Advokatskoj komori Čačka,

Dragiše Mišovića 1/2, Čačak

Advokatska komora Čačka i Partneri Srbija pozivaju Vas na otvaranje Centra za medijaciju, prvog ove vrste u Srbiji.  Cilj ovog ovog centra je približavanje medijacije kao efikasnog i ekonomičnog vansudskog načina rešavanja sporova građanima i pravnim subjektima. Preko liste linceniranih medijatora, AK Čačak  će pružati usluge medijacije u različitim vrstama sporova, u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Centar će takođe pružati informacije o prednostima medijacije, pomoć pri izboru medijatora i predmeta pogodnih za medijaciju, što će građanima i privredi omogućiti lakši pristup efikasnim vansudskim načinima rešavanja sporova.

Centar  za medijaciju u AK Čačak formiran je u okviru projekta „Podrška primeni medijacije u pravosuđu”, koji Partneri za demokratske promene Srbija sprovode uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, uz aktivno učešće Advokatske komore Srbije i Pravosudne akademije i podršku Vrhovnog kasacionog suda i Ministarstva pravde. Cilj ovog projekta koji pomaže podizanje kapaciteta u Drugom osnovnom i Privrednom sudu u Beogradu, i Osnovnom i Višem sudu u Čačku, kao i AK Čačak, radi povećanja efikasnosti pravosuđa kroz rešavanje postojećih i smanjenje priliva novih predmeta putem medijacije, pre i u toku sudskog postupka.

Medijacija je vansudski način rešavanja sporova, gde treće nezavisno i neutralno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja. Medijacija je regulisana Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova i može se primenjivati u svim vrstama sporova, pre i u toku sudskog postupka, kao i u postupku po žalbi. U slučaju rešenja spora putem medijacije, stranke mogu biti oslobođene plaćanja sudskih taksi, a sam sporazum može imati snagu izvršne isprave.

U okviru svečanog otvaranja Centra za medijaciju, prisutnima će se obratiti:

  • Predstavnik Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji,
  • Predstavnik Ministarstva pravde Republike Srbije,
  • Sudija Miloš Pavlović, predsednik Višeg suda u Čačku,
  • Sudija Nataša Lazović, predsednica Osnovnog suda u Čačku,
  • Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije,
  • Jasmina Milutinović, predsednica Advokatske komore Čačka,
  • Blažo Nedić, advokat i medijator, Partneri za demokratske promene Srbija.
  • Nakon održanog svečanog otvaranja biće organizovan koktel.

POZIVNO PISMO

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do srede, 19. aprila u 12 časova putem telefona 011/3231-551 ili na office@partners-serbia.org ili Sekretaru Advokotske komore Čačka putem telefona 032/227-142 ili na sekretar@advokatskakomoracacak.rs.

Categorised in: Izdvajamo, Medijacija, Podrška primeni medijacije u pravosuđu, Vladavina prava