Partneri za demokratske promene Srbija

U Beogradu održana Osnovna obuka za posrednike – medijatore

DSC_0296Partneri Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije, organizovali su, od 30. novembra do 4. decembra 2016, akreditovanu Osnovnu obuku za posrednike – medijatore, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS” 146/14). Ova petodnevna obuka održana je u prostorijama Privredne komore Beograda. Na kraju obuke polaznicima su dodeljena Uverenja o završenoj osnovnoj obuci za posrednika, što je jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Kroz seriju predavanja i interaktivnih radionica i vežbi, 27 polaznika imalo je priliku da se upozna sa pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, regionalnim iskustvima i međunarodnim standardima u ovoj oblasti, savladali su osnovne veštine komunikacije, upravljanja konfliktima i pregovaranja, detaljno se bavili fazama postupka medijacije, razmotrili najvažnija etička pitanja, i imali priliku da se oprobaju u ulozi medijatora kroz simulacije hipotetičkih slučajeva. Tokom obuke predstavljeni su i analizirani primeri iz prakse medijatora u Srbiji, Velikoj Britaniji i SAD, kao i najvažniji izvori i resursi iz međunarodne medijacijske prakse.

Na kraju seminara data su i detaljna objašnjenja i informacije o uslovima za dobijanje Dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde, primena Tarife za medijaciju, te predstavljene aktivnosti Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.

Predavači na treningu bili su dr Jelena Arsić, Dragana Ćuk Milankov i Blažo Nedić.

Polaznici ove Osnovne obuke bili su diplomirani i master pravnici, ekonomisti, menadžeri, arhitekte, pedagozi, advokati, advokatski i sudski pripravnici, bankari, rukovodioci, stručni saradnici, lekari i profesori.

Nove osnovne i specijalizovane obuke za posrednike – medijatore kreću na proleće. Svi detalji će biti dostupni na našem sajtu i Facebook stranici.

Categorised in: Edukacija, Izdvajamo, Medijacija