Partneri za demokratske promene Srbija

Panel diskusija „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama“, Beograd

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) 1. februara 2016. u Beogradu organizovali su panel diskusije „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama“. Panel diskusija organizovana je u okviru istoimenog projekta koji podržava USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Događaju je prisustvovalo ukupno 25 učesnika, među kojima su predstavnici osnovnih, viših, apelacionih i prekršajnih  sudova, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, udruženja građana i advokature.

U uvodnom delu panel diskusije tim istraživača Partnera Srbija predstavio je nalaze i rezultate analize „Anonimizacija podataka u sudskim odlukama u Srbiji – ka usaglašenim pravilima i praksi“. U nastavku događaja, Renata Pavešković, predsednik Osnovnog suda u Velikoj Plani, i Senka Vlatković Odavić, novinarka i predstavnica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, predstavile su Radnu verziju Modela pravilnika o standardima anonimizacije podataka u sudskim odlukama (Model pravilnika), koju je izradila Ekspertska radna grupa formirana u okviru projekta, a koju sačinjavaju predstavnici udruženja sudija, javnih tužilaca, novinara i pravosudnih savetnika, kao i predstavnici advokature, civilnog društva i akademske zajednice.

U završnom delu događaja, učesnici su predstavili svoja iskustva o ostvarivanju pristupa javnosti sudskim odlukama i izneli komentare, kao i predloge za unapređenje sadržaja Modela pravilnika.

Pristup javnosti sudskim odlukama predstavlja mehanizam za ostvarivanje transparentnosti rada sudske grane vlasti, čime se unapređuje poverenje javnosti u rad pravosuđa. No, osim što sudske odluke nesumnjvo predstavljaju informacije kojima javnost treba da ima pristup, u mnogim pravnim sistemima, među kojima je i Srbija, ustanovljena su pravila zaštite podataka o ličnosti, koja se odnose i na podatke sadržane u sudskim odlukama. Opšti cilj projekta u okviru kojeg je organizovana panel diskusija  je unapređenje pristupa javnosti sudskim odlukama uz istovremeno poštovanje standarda zaštite privatnosti.

U okviru projekta biće organizovani sličan događaj 9. februara u Novom Sadu. Na osnovu prikupljenih komentara na panel diskusijama, Ekspertska radna grupa će izraditi finalnu verziju Modela pravilnika koja će biti upućena relevantnim pravosudnim organima na usvajanje, sa ciljem usaglašavanja prakse anonimizacije podataka u sudskim odlukama u celokupnoj mreži sudova u Srbiji.

Komentare na sadržaj Radne verzije modela pravilnika možete dostaviti putem e-maila, na adresu: office@partners-serbia.org

Categorised in: Izdvajamo, Privatnost, Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama