Partneri za demokratske promene Srbija

U Kraljevu održana Osnovna obuka za posrednike – medijatore

DSC_0108Partneri Srbija, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, orgnizovali su, od 12. do 16. jula 2016. godine u Kraljevu, akreditovanu Osnovnu obuku za posrednike – medijatore, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS” 146/14), namenjenu sudijama, sudijskim pomoćnicima i saradnicima, kao i za advokate sa područja AK Čačka. Obuka je deo projekta „Podrška primeni medijacije u pravosuđu”, koji ima za cilj doprinos povećanju efikasnosti pravosuđa kroz rešavanje postojećih i smanjenje priliva novih predmeta putem efikasnijeg korišćenja medijacije za vansudsko rešavanje sporova, a koji je podržan od strane Pravosudne akademije, Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva pravde, Advokatske komore Srbije  i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS).

Kroz seriju predavanja i interaktivnih radionica i vežbi, 24 polaznika imalo je priliku da se upozna sa pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, regionalnim iskustvima i međunarodnim standardima u ovoj oblasti, savladali su osnovne veštine komunikacije, upravljanja konfliktima i pregovaranja, detaljno se bavili fazama postupka medijacije, razmotrili najvažnija etička pitanja, i imali priliku da se oprobaju u ulozi medijatora kroz simulacije hipotetičkih slučajeva. Tokom obuke predstavljeni su i analizirani primeri iz prakse medijatora u Srbiji, Velikoj Britaniji i SAD, kao i najvažniji izvori i resursi iz međunarodne medijacijske prakse.

Na kraju obuke polaznicima su dodeljena Uverenja o završenoj osnovnoj obuci za posrednika, što je jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, takođe su im data detaljna objašnjenja i informacije o uslovima za dobijanje Dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde, primena Tarife za medijaciju, te predstavljene aktivnosti Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.

Predavači na treningu bili su dr Jelena Arsić, Dragana Ćuk Milankov i Blažo Nedić.

Categorised in: Edukacija, Izdvajamo, Medijacija, Podrška primeni medijacije u pravosuđu

Оставите одговор